Nyhed21.03.2019

Høring af forslag til landsplandirektiv for udlæg og omplacering af sommerhusområder i kystnærhedszonen

Erhvervsministeriet har fremlagt et forslag til landsplandirektiv for udlæg og omplacering af sommerhusområder i kystnærhedszonen, som skal understøtte vækst og jobpotentiale i de kystnære områder i hele Danmark.

Det nye landsplandirektiv lægger op til, at 20 kommuner får mulighed for at udlægge op til 2.157 sommerhusgrunde fordelt på 37 områder, under forudsætning af, at der tilbageføres 1.407 ubebyggede sommerhusgrunde fordelt på 37 områder i kystnærhedszonen.

Forslaget er udarbejdet på baggrund af ansøgninger fra kommuner, der ønsker at omplacere og udlægge sommerhusgrunde for bedre udnyttelse og kvalitet af sommerhusområder.

25 af landets kystkommuner har ansøgt om udlæg og omplacering af sommerhusområder, og i forslag til landsplandirektiv er 20 kommuner, med de områder der er prioriteret og lever op til kriterierne, taget med.

Der er frist for at sende bemærkninger til forslaget den 20. maj 2019 kl.10.

Sidst på foråret 2019 forventes det, at erhvervsministeren kan udstede landsplandirektivet om udlæg og omplacering af sommerhusområder endeligt.

Frist for den næste ansøgningsrunde er 1. december 2019.

Se høringsmateriale her