Nyhed15.02.2019

Høring af forslag til landsplandirektiv for Baltic Pipe

Forslag til landsplandirektiv med miljøvurdering for Baltic Pipe  en ny gasledning er sendt i 8 ugers offentlig høring fra den 15. februar til den 12. april 2019

Med forslag til landsplandirektiv foreslås det at reservere et areal til en ny gasledning - Baltic Pipe - som skal etableres gennem Danmark for at forbinde de norske gasfelter i Nordsøen med det polske gasnet. Udover gasledningen giver landsplandirektivet mulighed for en ny kompressorstation i Næstved Kommune og en mindre udbygning af Nybro modtageterminal i Varde Kommune. Arealreservationerne i forslag til landsplandirektiv for Baltic Pipe findes i plandata.dk

Forslag til landsplandirektiv sendes i offentlig høring sammen med miljøvurdering af det konkrete anlæg på land (Miljøstyrelsen) og anlæggene i de danske farvande (Energistyrelsen)

Der er frist for at sende bemærkninger til forslaget den 12. april 2019. Det forventes at Erhvervsministeren kan udstede landsplandirektiv for Baltic Pipe medio 2019.

Se mere på høringsportalen her