26.10.2017

Havne

Den kommunale planlægning for boliger m.v. skal tage hensyn til havnenes fortsatte drifts- og udviklingsmuligheder som transportknudepunkter og aktive erhvervsområder.

Landets centrale havne skal sikres som effektive transportknudepunkter. På nationalt niveau skal der sikres tilstrækkelig havnekapacitet og tilstrækkelige placeringsmuligheder for virksomheder med særlige behov for søtransport.

Trafikhavne

Det er en national interesse og et nationalt mål at sikre de bedst mulige betingelser for den fortsatte udvikling af landets centrale havne som effektive transportknudepunkter og som erhvervsområder for aktive konkurrencedygtige virksomheder.

Det er ligeledes en national interesse, at der på nationalt niveau er tilstrækkelig havnekapacitet og tilstrækkelige placeringsmuligheder for virksomheder med særlige behov for søtransport.

Trafikhavnenes eksistens er betinget af, at der er mulighed for at transportere gods over kaj, og at der er adgang til overordnet infrastruktur fra landsiden til havnene.

Hvad skal kommuneplanlægningen sikre?

I forbindelse med planlægning for boliger, offentlige formål, rekreativ anvendelse m.v. på eller i nærheden af havne skal det sikres:

  1. at der tages højde for havnenes fortsatte drifts- og udviklingsmuligheder som transportknudepunkter og aktive erhvervsområder, så det ikke giver grundlag for at skærpe vilkår efter miljøbeskyttelseslovens regler om miljøgodkendelser og påbud.
     
  2. at der tages hensyn til den overordnede infrastruktur omkring havne, når der planlægges for udpegning af erhvervsarealer til produktionsvirksomheder.

Havneerhverv betragtes som produktionsvirksomheder, og det er en national interesse at fastholde aktive erhvervshavne.

Se også: Produktionserhverv

Erhvervshavne

Staten har i samarbejde med KL udviklet nogle principper for planlægning i byer med aktive erhvervshavne. Denne havneaftale bør inddrages i forbindelse med kommunernes planlægning i og omkring havne.