16.09.2019

GIS-skabeloner

I GIS-skabelonerne finder du eksempler på geometrier og dertilhørende attributter, som opfylder kravene for en specifik plantypes datamodel.

Hvad er en gyldig geometri i plandata.dk?

Vær opmærksom på følgende, når der laves geometrier til Plandata.dk:

  • Et uploadet objekt skal enten være et multipolygon, en linje eller et punkt 
  • En fil kan ikke indeholde eksempelvis både et polygon og et punkt
  • En geometri må ikke indeholde linjer, der krydser hinanden
  • Geometrier i Plandata.dk skal uploades i koordinatsystemet ETRS89 / UTM zone 32N, EPSG:25832

I nedestående tabel finder du GIS-filer til brug i forbindelse med upload af planer til indberet.plandata.dk under fanen "Upload GIS".

Filerne indeholder fiktive nye planer for en tilfældig kommune - denne data fungerer altså udelukkende som eksempler. Vær opmærksom på, at data skal rettes til, så de passer til den enkelte kommune. Dette betyder blandt andet, at planens geometri skal placeres inden for kommunens egen grænse. Du kan kun uploade planer til den kommune, som din bruger i Plandata.dk er tilknyttet.

Bemærk, at test- og driftssystemet er to separate systemer, som ikke har nogen sammenhæng. Hvis man eksempelvis skal uploade en kommuneplanramme til testsystemet, skal man ikke give den ophæng i en kommuneplan i driftsystemet, men oprette en ny kommuneplan i testmiljøet.
 

Basis GIS-filer til upload af planer i status kladde

Her finder du simple GIS-filer, der kun indeholder de felter, der behøves udfyldt, for upload af GIS-filer til planer, som er i status 'kladde til forslag' eller 'kladde til vedtaget'.

PlanDK2+ GIS-filer

Shape formatMapInfo format

Zonekort 

Her finder du den simple GIS-skabelon for zonekort. Vær opmærksom på at zonekort kun kan være i status vedtaget eller aflyst, hvilket styres af feltet "status", som enten fastsættes til "v" for vedtaget eller "a" for aflyst. 

Shape formatMapInfo format

GIS filer med alle attributter

Vær opmærksom på, at der i kolonnen "DOKLINK" skal angives en sti til plandokumentet i pdf-format. Det er vigtigt, at det er en offentligt tilgængelig sti.

PlanDK2+ GIS-filer

Shape formatMapInfo format

Kommuneplanretningslinjer

Shape formatMapInfo format

Landsplandirektiver

Udviklingsområder i kystnærhedszonen
Udlæg og omplacering af sommerhusområder i kystnærhedszonen
Overførsel af sommerhusområder til byzone i kystnærhedszonen

Varmeforsynings- og spildevandsplaner

Shape formatMapInfo format