19.02.2019

GIS-skabeloner

I GIS-skabelonerne finder du eksempler på geometrier og dertilhørende attributter, som opfylder kravene for en specifik plantypes datamodel.

I nedestående tabel finder du GIS-filer til brug i forbindelse med upload af planer til indberet.plandata.dk under fanen "Upload GIS".

Filerne indeholder fiktive nye planer for en tilfældig kommune - denne data fungerer altså udelukkende som eksempler. Vær opmærksom på, at data skal rettes til, så de passer til den enkelte kommune. Det vil bl.a. sige, at planens geometri skal placeres inden for kommunens egen grænse. Du kan kun uploade planer til den kommune, som din bruger i Plandata.dk er tilknyttet.

Bemærk, at test- og driftssystemet er to separate systemer, som ikke har nogen sammenhæng. Hvis man f.eks. skal uploade en kommuneplanramme til test systemet, så skal man derfor ikke give den ophæng i en kommuneplan i drift systemet, men oprette en ny fiktiv kommuneplan i test.
 

Basis GIS-filer til upload af planer i status kladde

Her finder du simple GIS-filer, der kun indeholder de felter, der behøves udfyldt, for upload af GIS-filer til planer, som er i status 'kladde til forslag' eller 'kladde til vedtaget'.

PlanDK2+ GIS-filer

Shape formatMapInfo format

Zonekort 

Her finder du den simple GIS-skabelon for zonekort. Vær opmærksom på at zonekort kun kan være i status vedtaget eller aflyst, hvilket styres af feltet "status", som enten fastsættes til "v" for vedtaget eller "a" for aflyst. 

Shape formatMapInfo format

GIS filer med alle attributter

Vær opmærksom på, at der i kolonnen "DOCLINK" skal angives en sti til plandokumentet i pdf-format. Det er vigtigt, at det er en offentligt tilgængelig sti.

PlanDK2+ GIS-filer

Shape formatMapInfo format

Retningslinjer GIS-filer

Shape formatMapInfo format

Spildevandsplan GIS-filer

Shape formatMapInfo format