24.10.2018

GIS-skabeloner

I GIS-skabelonerne finder du eksempler på geometrier og dertilhørende attributter, som opfylder kravene for en specifik plantypes datamodel.

Ved nedenstående links ses eksempler på GIS-filer mm. til brug i forbindelse med upload af planer til Plandata.dk. Filerne indeholder fiktive nye planer for en tilfældig kommune - denne data fungerer altså udelukkende som eksempler.

Vær opmærksom på, at data skal rettes til, så de passer til den enkelte kommune. Det vil bl.a. sige, at planens geometri skal placeres inden for kommunens egen grænse. Du kan kun uploade planer til den kommune, som din bruger i Plandata.dk er tilknyttet.

Ved upload af en plan skal der i kolonnen "DOCLINK" angives en sti til plandokumentet i pdf-format. Det er vigtigt, at det er en offentligt tilgængelig sti.

Bemærk, at test- og driftssystemet er to separate systemer, som ikke har nogen sammenhæng. Hvis man f.eks. skal uploade en kommuneplanramme til testsystemet, så skal man derfor ikke give den ophæng i en kommuneplan i driftssystemet, men oprette en ny fiktiv kommuneplan i test.

Zip filen indeholder, uderover GIS filer, den korrekte datamodel til den pågældende plantype. Skulle der opstå tvivl omkring de forskellige felters betydning, kan denne hjælpe.

PlanDK2+ GIS-filer

Shape formatMapInfo format

PlanDK3 GIS-filer

Shape formatMapInfo format

Spildevandsplan GIS-filer

Shape formatMapInfo format