Planområdet blev 21. januar overført til nyt Indenrigs- og Boligministerium. Vi arbejder på at opdatere hjemmesiden.

Publikation13.10.2020

Geometribehandling af store retningslinjetemaerne, f.eks. oversvømmelse og erosion.

Indberetning af store retningslinjetemaerne, f.eks. oversvømmelse og erosion.

Forslag til geometribehandling af komplekse retningslinjer forud for upload til Plandata.dk