Publikation13.10.2020

Geometribehandling af store retningslinjetemaerne, f.eks. oversvømmelse og erosion.

Indberetning af store retningslinjetemaerne, f.eks. oversvømmelse og erosion.

Forslag til geometribehandling af komplekse retningslinjer forud for upload til Plandata.dk