01.07.2021

Udlejning

Sommerhuslovens regler gælder al udlejning af hus eller husrum (værelser) til ferie- og fritidsformål m.v., uanset om bebyggelsen ligger i landzone, byzone eller sommerhusområde. Loven omfatter desuden alle typer ejendomme og bygninger, uanset hidtidig benyttelse, samt campingpladser.