Planområdet blev 21. januar overført til nyt Indenrigs- og Boligministerium. Vi arbejder på at opdatere hjemmesiden.

29.09.2020

Udlejning

Sommerhuslovens regler gælder al udlejning af hus eller husrum (værelser) til ferie- og fritidsformål m.v., uanset om bebyggelsen ligger i landzone, byzone eller sommerhusområde. Loven omfatter desuden alle typer ejendomme og bygninger, uanset hidtidig benyttelse, samt campingpladser.