Nyhed04.07.2018

Forslag til Landsplanredegørelse 2018 er sendt i offentlig høring

Forslag til ”Landsplanredegørelse 2018. Vækst og udvikling gennem fysisk planlægning - Bedre rammer for virksomheder, borgere og kommuner i hele landet” med tilhørende miljøvurdering er den 4. juli 2018 sendt i offentlig høring. 

Landsplanredegørelsen beskriver rammerne for kommunernes planarbejde og skaber afsættet for, at kommunerne kan følge op på regeringens visioner på planområdet. Med udgangspunkt i den moderniserede planlov, som trådte i kraft i juni 2017, den politiske aftale om Danmark i bedre balance fra 2016 og centrale publikationer på planlovsområdet som nye landsplandirektiver, vejledninger mv., redegør landsplanredegørelsen for de væsentligste elementer i den nye planlov.

Høringsbrev, høringsliste og forslag til landsplanredegørelsen kan ses på høringsportalen

Eventuelle bemærkninger til Landsplanredegørelse 2018 sendes til hoeringplan@erst.dk senest den 12. september 2018