Driftsmeddelelse09.08.2018 - 09:27

Forbedringer på kort.plandata.dk

Plandata.dks kortfunktion er blevet opdateret, og forespurgte ændringer er implementeret. 

Følgende ændringer er blevet implementeret på kort.plandata.dk:

  • Lokalplaner som ikke regulerer anvendelse og lokalplaner hvis anvendelse reguleres på delområdeniveau er nu markeret på kortet med grå og sort outline
  • Temaet ”Fredskov” kan igen ses på kortet under gruppen ”naturbeskyttelse og fredninger”
  • Information om kommuneplanrammer er opdateret så irrelevant data ikke længere vises
  • Signaturen på temaet ”kloakopland/kloaktype” er opdateret

Yderligere forslag til forbedring eller generelle uregelmæssigheder kan videregives til supporten.