Driftsmeddelelse21.06.2019 - 13:49

Forbedringer i Plandata.dk og opdaterede vejledninger

Indberetningen af planer og håndteringen af deljordstykker i Plandata.dk er forbedret, og en række plantyper kan nu indberettes i Plandata.dk. Find ny information i de opdaterede vejledninger.

Følgende forbedringer er for nylig blevet implementeret i Plandata.dk:

Retningslinjetema: "Oversvømmelse eller erosion": Det er nu muligt at indberette samt uploade/downloade kommuneplanretningslinjen "1165 -Oversvømmelse eller erosion".

I deljordstykkers "Registrerede oplysninger om deljordstykke" er det nu muligt at se hvilken plan de enkelte oplysninger kommer fra: Hver bestemmelse vises nu som et link. Ved klik på linket, åbnes en infoboks, hvor der står hvilken plan bestemmelsen er nedbrudt fra.

Bygningshøjde og antal etager nedbrydes nu til deljordstykkeniveau: kommunen kan nu se og korrigere nedbrudte bestemmelser om bygningshøjde og antal etager på deljordstykkeniveau.

Det er nu muligt at indberette følgende plantyper i Plandata.dk, som derfor ikke længere skal sendes til supporten:

Indkaldelse af idéer og forslag: Ligesom indberetningen af andre plantyper i Plandata.dk, starter indberetningen i "kladde til forslag". Modsat andre plantyper i Plandata.dk, får en indkaldelse af idéer og forslag automatisk status "Aflyst (uaktuel)", når perioden for bemærkninger udløber. 

Udbygningsaftaler: I Plandata.dk indberettes et udkast til udbygningsaftale som en "kladde til forslag". Efter offentliggørelsen af udkastet, kan den indgåede udbygningsaftale indberettes som en "kladde til vedtagelse", og vil ved offentliggørelse få status "vedtaget" i Plandata.dk.

Kommuneplanstrategi: Indberetningen følger samme flow som indberetningen af en lokalplan. 

Der er kommet nye samt opdaterede vejledninger på Erhvervsstyrelsens hjemmeside, Planinfo. 

Læs eksempelvis mere om, hvad der menes med "Særlige forhold" og "Tværgående bestemmelser" i den opdaterede vejledning til indberetning af lokalplaner samt i vejledningen til deljordstykker.