Publikation01.01.2013

Fingerplan 2013

Landsplandirektiv for hovedstadsområdets planlægning

Bekendtgørelse om hovedstadsområdets planlægning