flow2.png

Flowchart over indberetningsflowet for en kommuneplan.