Driftsmeddelelse03.05.2019 - 15:40

Fejlmeldinger på Plandata.dk

Deljordstykker, som er udtaget til kommunens manuelle kontrol med årsagen "der mangler enhed" kan skyldes systemfejl.

Der er i øjeblikket systemfejl på nogle deljordstykker, der er udtaget til kommunens manuelle kontrol med årsagen "Der mangler enhed". Med enhed henvises til henholdsvis "Området som helhed", "Den enkelte ejendom", "Den enkelte grund" eller "Det enkelte jordstykke", som det er obligatorisk at knytte til nogle omfangsbestemmelser registreret i Plandata.dk. Man kan i kolonnen "Bebyggelsesomfang" i oversigten over plangrundet for deljordstykket se, om der mangler at blive registreret en enhed i plangrundlaget.

De deljordstykker, som fejlagtigt er udtaget til kontrol grundet denne systemfejl, skal kommunen ikke gøre noget ved. De vil automatisk blive godkendt, når fejlen er rettet.

Vi beklager ulejligheden og udsender en driftsmeddelelse, når fejlen er rettet.

Bemærk:

Plandata.dk Support har taget kontakt til alle kommuner vedrørende telefonisk vejledning til håndtering af deljordstykker jf. driftsmeddelelse af 20.03.19. Vi vil gerne opfordre alle, som endnu ikke har talt med Plandata.dk Support omkring deljordstykker, til at tage kontakt.