Driftsmeddelelse18.02.2019 - 14:40

Få vejledning til planers tilvejebringelse og ophævelse i Plandata.dk.

Der er udarbejdet en ny vejledning, som omhandler en plans "livsforløb" i Plandata.dk og mulighederne for at foretage fejlrettelse af et plandokument (PDF).

Plandata supporten har fået mange henvendelser om, hvornår det er muligt at foretage fejlrettelser i Plandata.dk, herunder om det er muligt at uploade et nyt plandokument. Derfor har vi udarbejdet en vejledning, som gennemgår de forskellige status som en lokalplan, kommuneplan og kommuneplantillæg gennemgår i Plandata.dk.

Bemærk, at der gælder forskellige regler for upload af nyt plandokument for planer med ikrafttrædelsesdato før og efter den 15. juni 2017. Jf. Bekendtgørelse af lov om planlægning blev det den 15. juni 2017 obligatorisk at offentliggøre planer gennem Plandata.dk.

Læs mere om en plans "livsforløb" og mulighederne for upload af nyt plandokument i vejledningen om planers tilvejebringelse og ophævelse i Plandata.dk