Planområdet blev 21. januar overført til nyt Indenrigs- og Boligministerium. Vi arbejder på at opdatere hjemmesiden.

31.01.2020

Evaluering af planloven

Planloven skal evalueres inden 1. juli 2020. Fra den den 6. december 2019 til den 31. januar 2020 kl. 12.00 har det været muligt at indgive idéer og forslag til fremtidens planlov – bedre byer og landdistrikter. Høringsperioden er udløbet og de indkomne svar behandles i foråret 2020.