Planområdet blev 21. januar overført til nyt Indenrigs- og Boligministerium. Vi arbejder på at opdatere hjemmesiden.

Publikation01.06.2011

Dialogforum om turismeplanlægning

Dialogforum har sat fokus på planlægningen for den kystnære turisme

Dialogforum har sat fokus på planlægningen for den kystnære turisme. Det handler om reglerne i planloven, om samspillet med andre love, om tendenser i turismen, om hvordan planlægningen kan bruges strategisk, og hvordan kommuner og aktører gennem arbejdet med sammenhængende turistpolitiske overvejelser kan skabe et solidt grundlag for udviklingen af turismen i et område.