14.02.2019

Deljordstykker

Her finder du information og vejledning til deljordstykker på Plandata.dk.

Et deljordstykke betragtes som den mindst mulige afgrænsede arealenhed, for hvilken kun ét sæt planbestemmelser er gældende. Jordstykker opdeles i mindre deljordstykker, hvis de indeholder forskellige bestemmelser som følge af, at planafgrænsninger gennemskærer jordstykket.

Deljordstykker kan ses i Plandata.dk via indberetningsløsningen som findes på:

Vejledning til deljordstykker