22.08.2018

Datamodeller

Kommuner skal indberette en række plantyper til Plandata.dk. Hver plantype har sin egen datamodel, som bl.a. overholder de fælles datamodeller: PlanDK2+ og PlanDK3.

Datamodellerne bruges primært i forbindelse med upload på brugerfladen eller til at udvikle systemer, som via snitflader spiller sammen med Plandata.dk. I disse tilfælde skal datamodellerne følges nøje.

Hvis man kun bruger indberetningsløsningen på brugerfladen, er begrænsningerne fra datamodellerne automatisk indbygget. 

Datamodeller til Plandata.dk er opbygget af en række registreringer (attributter), som hver fortæller noget om den data, der indberettes. Til en given plantype er datamodellen bygget op af:

  • generelle registreringer, som knytter sig til alle planer i Plandata.dk (f.eks. PlanID).
  • fælles registreringer, som knytter sig til flere forskellige plantyper (f.eks. koder for anvendelseskategorier).
  • specifikke registreringer, som knytter sig til én bestemt plantype (f.eks. omfangsbestemmelser i en lokalplan).

En række af registreringerne til Plandata.dk udfyldes automatisk. Derfor er det i realiteten kun få felter, der skal udfyldes i forbindelse med indberetning og upload af planer - heriblandt datamodellens obligatoriske felter, som altid skal udfyldes. 

Det er en fordel at kende de fælles registreringer, hvis man regelmæssigt indberetter til Plandata.dk. 

Datamodeller for planerne

LokalplanDatamodel for lokalplan
Delområde (lokalplan)Datamodel for lokalplandelområde
Byggefelt (lokalplan)Datamodel for byggefelt
KommuneplanstrategiDatamodel for kommuneplanstrategi
Kommuneplanrammer

Datamodel for kommuneplanrammer

Kommuneplanretningslinjer (PlanDK3)Datamodel for kommuneplanretningslinjer
LandzonetilladelseDatamodel for landzonetilladelser
ZonekortDatamodel for zonekort
SpildevandsplanerDatamodel/vejledning til spildevandsplan
VarmeforsyningsplanerDatamodel/vejledning til varmeforsyningsplan

 

Fælles kodeliste

For at kunne udfylde datamodellerne korrekt, er der behov for at kunne udfylde attributfelterne med korrekte koder. Disse koder findes af den fælles kodeliste, som du finder her:

Kodelisten Datamodel