09.05.2018

Datamodeller

Kommuner skal indberette en række plantyper til Plandata.dk. Hver plantype har sin egen datamodel, som bl.a. overholder de fælles datamodeller: PlanDK2+ og PlanDK3.

Datamodellerne bruges primært i forbindelse med upload på brugerfladen eller til at udvikle systemer, som via snitflader spiller sammen med Plandata.dk. I disse tilfælde skal datamodellerne følges nøje.

Hvis man kun bruger indberetningsløsningen på brugerfladen, er begrænsningerne fra datamodellerne automatisk indbygget. 

Datamodeller til Plandata.dk er opbygget af en række registreringer (attributter), som hver fortæller noget om den data, der indberettes. Til en given plantype er datamodellen bygget op af:

  • generelle registreringer, som knytter sig til alle planer i Plandata.dk.
  • fælles registreringer, som knytter sig til flere forskellige plantyper.
  • specifikke registreringer, som knytter sig til én bestemt plantype.

En række af registreringerne til Plandata.dk udfyldes automatisk. Derfor er det i realiteten kun få felter, der skal udfyldes i forbindelse med indberetning og upload af planer - heriblandt datamodellens obligatoriske felter, som altid skal udfyldes. 

Det er en fordel at kende de fælles registreringer, hvis man regelmæssigt indberetter til Plandata.dk. 

Datamodeller for planerne

Lokalplan
Delområde (lokalplan)
Byggefelt (lokalplan)
Kommuneplanrammer

Landzonetilladelse

Det er på nuværende tidspunkt, ikke muligt at uploade de øvrige plantyper til Plandata.dk og der henvises derfor til at bruge PlansystemDK:

> Vejledninger og datamodeller til PlansystemDK