Nyhed03.11.2016

Dansk skybrudsløsning vinder nordisk byudviklingskonkurrence

Det københavnske klimasikrings- og byudviklingsprojekt Nørrebrosjælen er netop kåret som den nordiske vinder af byudviklingskonkurrencen Nordic Built Cities Challenge.

Her til aften kårede generalsekretær for Nordisk Ministerråd, Dagfinn Høybråten vinderen af den nordiske konkurrence Nordic Built Cities Challenge i DR Koncerthuset.

Vinderen blev det københavnske projekt Nørrebrosjælen – et klimasikrings- og byudviklingsprojekt udviklet af tegnestuen SLA sammen med Rambøll, ArkiLab, Den Nationale Platform for Gadeidræt, Aydin Soei, Social Action og Saunders Architecture i samarbejde med Københavns Kommune. Projektet vandt i konkurrence med 18 andre forslag til nordiske byudviklingsprojekter i Malmö, Oslo, Espoo, Kopavogur og Runavík.

Nørrebrosjælen kombinerer behovet for klimasikring af København mod ekstremt vejr og skybrud med muligheden for at skabe nye og indbydende byrum for borgerne i området omkring Hans Tavsens Park og Korsgade på Nørrebro i København.

Vinderforslaget er udviklet i tæt dialog med områdets beboere og viser, hvordan store mængder regnvand kan blive opsamlet i Hans Tavsens Park og ledt ud i Peblingesøen. Der er lagt op til en ny terrænbearbejdning og at vandet vil få en synlig funktion, der bidrager til vanding og forbedrer mikroklimaet på den varme solside af gaden.

Nordic Built Cities Challenge har vist, at nordiske virksomheder har et højt niveau, når det handler om at udvikle innovative løsninger på de udfordringer, som moderne byer står over for. Den viden og idérigdom, som virksomhederne udviser, danner potentiale for fremtidig eksport af byrumsløsninger til hele verden siger erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen.

Generalsekretær for Nordisk Ministerråd Dagfinn Høybråten siger om konkurrencen:

De mange projekter i konkurrencen kan bidrage til at etablere Norden i spidsen for bæredygtig byudvikling, og i fællesskab kan vi tage en position som en ledende leverandør af innovative løsninger for smarte, bæredygtige og attraktive byer. I dag har vi kåret et fantastisk vinderprojekt, udviklet af de danske arkitekter hos SLA og deres partnere, men alle projektforslagene i finalen indeholder elementer, der kan inspirere byer i andre dele af verdenen.

Medlem af den internationale jury i konkurrencen, den internationalt anerkendte canadiske byplanlægger og tidligere byplanschef i Vancouver, Larry Beasley, siger om valget af Nørrebrosjælen:

Nørrebrosjælen viser en på en ganske unik måde og på et meget højt internationalt niveau, hvordan man – hvis man tænker innovativt – kan integrere tekniske klimaløsninger med byudvikling, der skaber nye muligheder for at bruge byens rum. Jeg er særlig imponeret af, hvordan Nørrebrosjælen arbejder med multifunktionalitet. Løsningen skaber nye rum og pladser, som kan bruges til kreativ udfoldelse for børn og voksne, men i tilfælde med ekstremt vejr kan omdannes til blandt andet fritliggende overstrømskanaler, der leder overskudsvandet væk fra området.

Byudviklingskonkurrencen er organiseret af Nordic Innovation under Nordisk Ministerråd i samarbejde med Erhvervsstyrelsen, og har til hensigt at fremme udviklingen af nordiske innovative løsninger for bæredygtig byudvikling.

Læs mere på Nordic Built Cities Challenge hjemmeside.

For mere information, kontakt venligst:

Marlene Kønig, Pressemedarbejder, Erhvervsstyrelsen, Telefon: 35 29 12 29, Mail: markon@erst.dk

Malin Kock Hansen, Innovationsrådgiver, Nordic Innovation, og projektleder, Nordic Built Cities Challenge, Telefon: (+47) 95 92 49 53, Mail: m.kock@nordicinnovation.org

 

Fakta om Nordic Built Cities Challenge

Nordic Built Cities Challenge er en del af Nordic Built Cities-programmet, der er et flagskibsprojekt i det nordiske samarbejdsprogram for innovation- og erhvervspolitik i Nordisk Ministerråd i perioden 2014-2017.

Danmark er formand for Nordic Built Cities-programmet og er ansvarlig for dets gennemførelse i samarbejde med de øvrige nordiske lande, Nordisk Ministerråd og Nordic Innovation. 

Nordic Built Cities Challenge er en af de mest ambitiøse fællesnordiske byudviklingskonkurrencer nogensinde, hvor fokus har været på innovation og viljen til at prøve at gå nye veje i byudviklingen.

Målet har været at fremvise det ypperste inden for nordisk byudvikling og samtidig sikre, at de ideer, der blev spillet på banen er funderet i konkrete udfordringer, og derfor har en mulighed for at blive realiseret i Norden. Det er samtidig et mål, at de projekter, der kommer ud af konkurrencen, rummer et eksportpotentiale for nordisk teknologi, viden og produkter. 

Nordic Built Cities Challenge består af tre faser:

Fase 1: Udvælgelse af byudviklingsprojekter - juni 2015

På baggrund af en åben konkurrence udvalgte en uafhængig jury seks byudviklingsprojekter i København, Oslo, Malmø, Kopavogur i Island, Espoo i Finland og Runavík på Færøerne til at gå videre i konkurrencen.

Fase 2: Kåring af lokale projektvindere - juni 2016

Efter at være blevet udvalgt iværksatte hver by i samarbejde med Nordic Innovation sin egen projektkonkurrence med henblik på at tiltrække de bedste løsningsforslag til hvert projekt.

I alt modtog de seks byudviklingsprojekter 148 løsningsforslag. Ud af dem blev 23 forslag udvalgt til at udvikle videre på deres løsning, og i juni blev der fundet én vinder til hver af de seks projekter.

Fase 3:  Kåring af den nordiske vinder af Nordic Built Cities Challenge – 3. november 2016

Ved den nordiske finale af Nordic Built Cities Challenge i DR Koncerthuset den 3. november 2016 kårer Nordisk Ministerråd sammen med erhvervs- og vækstministeren den endelige vinder af Nordic Built Cities Challenge.

Alle de 23 løsningsforslag – og holdene bag, der blev udvalgt i de lokale konkurrencer, var inviteret til at deltage i den endelige nordiske konkurrence. 19 af dem opfyldte konkurrencebetingelserne om blandt andet nordisk samarbejde og har indsendt deres forslag til endelig evaluering.

Fakta om vinderen: NØRREBROSJÆLEN

  • Nørrebrosjælen er kåret som den bedste løsning på tværs af de seks nordiske delkonkurrencer i The Nordic Built Cities Challenge.
  • Nørrebrosjælen er et løsningsforslag til det danske projekt i Nordic Built Cities Challenge, som Områdefornyelsen Nørrebro har stået for. Projektet gik ud på at finde nyskabende løsninger på, hvordan man bedst skybrudssikrer området omkring Hans Tavsens Park og Korsgade på en måde, der samtidig matcher borgernes hverdagsliv. Parken skal kunne opsamle store mængder regnvand, når der kommer skybrud. Derfra skal vandet ledes gennem Korsgade og ud i Peblingesøen. 
  • Det tværfaglige rådgiverteam Team SLA står bag løsningsforslaget Nørrebrosjælen. Teamet består af Tegnestuen SLA, Rambøll, ArkiLab, Den Nationale Platform for Gadeidræt, Aydin Soei, Social Action og og Saunders Architecture.
  • Vinderforslaget er udviklet i tæt dialog med områdets beboere og viser, hvordan store mængder regnvand kan blive opsamlet i Hans Tavsens Park, ledt forbi Blågård Skole, ned ad Korsgade og ud i Peblingesøen. Der er lagt op til, at en ny terrænbearbejdning vil skabe nye ”skåle” og biotoper i parken, og at vandet i Korsgade åbent vil løbe i en rende. I forslaget får vandet altså en synlig funktion, bidrager til vanding og forbedrer mikroklimaet på den varme solside af gaden.
  • Løsningsforslaget tilstræber desuden maksimal biologisk vandrensning samt lokal opsamling og brug af vandet, og åbner derudover for nye oplevelser og aktivitetsmuligheder, både i de eksisterende byrum og i nye biotoper.
  • Som nordisk vinder af the Nordic Built Cities Challenge modtager temaet bag Nørrebrosjælen nu 500.000 NOK til at arbejde videre på deres løsning.
  • Selvom projektet skitserer en fuld løsning ift. skybrudssikring med tilhørende grønne byrum, skal det først op til politisk behandling, inden det kan blive til virkelighed. Det samlede anlægsprojekt har en anslået værdi af 120-140 millioner kroner, hvoraf 76,9 millioner kroner er takstfinansieret gennem HOFOR. De resterende millioner skal finansieres politisk i Københavns Kommunes budget, hvis projektet skal fuldføres i sin nuværende form.
  • I tillæg til den kontante præmie får vinderteamet mulighed for sammen med Københavns Kommune at præsentere Nørrebrosjælen ved en række internationale konferencer med fokus på bæredygtighed og byudvikling. Nørrebrosjælen skal blandt andet præsenteres ved FN’s Klimakonference COP 22 i Marrakech og ved en konference i Mexico City i bynetværket C40, der samler verdens største byer i kampen mod klimaforandringer.

Juryens begrundelse for kåringen af Nørrebrosjælen som samlet vinder af Nordic Built Cities Challenge:

The proposal complies well with the charter principles in a convincing way. It is innovative in that it introduces a new type of climate change adaptation. “The Soul of Nørrebro” combines technological and social factors. In doing so, it solves flooding problems and creates community development. It proposes a social process involving local stakeholders with the purpose of creating ownership, co-creativity and a sense of community. It utilizes and enhances the energy and organization of local institutions like the school and the church. “The Soul of Nørrebro” takes the diversity of the area into account, has a humanistic approach and brings different disciplines together.

The jury finds the proposal of high esthetic value, where the play and flow of water brings logic to the landscape. With a blue-green approach it creates a new and unique model for flood management. It leverages utility investment for more holistic, sustainable and resilient results that create both social and technological benefits. The proposal breaks new ground and has development and export potential though a smart application of technical, cultural and social values.

Læs mere om vinderforslaget NØRREBROSJÆLLEN: http://sla.dk/dk/projects/hanstavsenspark

Vinderprojektet udpeges af en international jury og modtager en pris på 500.000 NOK. Juryen vil også tildele en anden- og tredjeplads blandt de indsendte finaleforslag. De vil modtage en præmie på henholdsvis 400.000 NOK og 300.000 NOK.