Nyhed17.12.2021

Bekendtgørelse om landsplandirektiv 2021 for udlæg og omplacering af sommerhusområder i kystnærhedszonen er offentliggjort

Bekendtgørelse om landsplandirektiv 2021 for udlæg og omplacering af sommerhusområder i kystnærhedszonen er offentliggjort.

Med landsplandirektivet udlægges i alt 662 sommerhusgrunde i 20 sommerhusområder fordelt i 10 kommuner under forudsætning af, at der tilbageføres 575 sommerhusgrunde fordelt i 13 områder. Landsplandirektivet omfatter følgende kommuner: Bornholms Regionskommune samt Brønderslev, Frederikshavn, Faaborg-Midtfyn, Guldborgsund, Holstebro, Jammerbugt, Næstved, Sønderborg og Vejle kommuner.

Forslag til landsplandirektiv 2021 for udlæg og omplacering af sommerhusområder i kystnærhedszonen har været i offentlig høring i perioden fra den 1. oktober til den 26. november 2021. Der er modtaget i alt 35 høringssvar, hvoraf 25 myndigheder, organisationer, m.v. har haft bemærkninger til lovforslaget.

 

Bekendtgørelsen kan ses her:

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/2448

 

Høringsmaterialet kan ses her:

https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/65564

 

Klagevejledning vedrørende miljørapport og sammenfattende redegørelse kan ses her: