Driftsmeddelelse22.12.2017 - 11:33

Offentliggørelsesdato fra PlansystemDK pr. 3. januar 2018

Fra den 3. januar vil alle planer, der indberettes og registreres i PlansystemDK, automatisk i overgangsperioden blive overført til Plandata.dk. Der er nu mulighed for, at offentliggørelse kan ske samme dag.

Kommunerne har udtrykt bekymring ift. at kunne overholde en indberetningsfrist på hhv. 2 og 5 arbejdsdage inden offentliggørelse ved brug af PlansystemDK i overgangsperioden.

Mulighed for offentliggørelse samme dag

Erhvervsstyrelsen har nu foretaget en ændring, så det i overgangsperioden vil være muligt at offentliggøre fra PlansystemDK samme dag – dog under forudsætning af at planer lægges ind i PlansystemDK i tidsrummet 05-15.

Erhvervsstyrelsen kan ikke garantere, at planer, der indberettes i PlansystemDK efter kl.15, når at blive sendt ud til høringsparterne samme dag. 

Vær opmærksom på, at fra den 3. januar 2018 vil al offentliggørelse ske i Plandata.dk, uanset hvilket system der er indberettet i.