Planområdet blev 21. januar overført til nyt Indenrigs- og Boligministerium. Vi arbejder på at opdatere hjemmesiden.

Publikation14.02.2012

APROPOS - Planlægning i kystnærhedszonen

Hæfte om den gode planlægning langs kysterne. Hæftet er tænkt som inspiration for kommunerne i deres arbejde med kystnærhedszonen.

Denne publikation er en kortfattet præsentation af regelsættet og en inspiration til god planlægning for byudvikling og ferie- og fritidsanlæg i kystnærhedszonen. Uddybende beskrivelser og eksempler findes i "Inspiration til planlægning i kystnærhedszonen - eksempelsamling".

Udgivet af Naturstyrelsen, 2012. Må citeres med kildehenvisning.