Nyhed04.10.2017

Ansøg om sommerhusområder og udviklingsområder

HUSK, at frem til 15. oktober 2017 er det muligt at ansøge om henholdsvis omplacering af sommerhusområder, udpegning af udviklingsområder, samt overførsel af sommerhusområder til byzone.

Nye muligheder i kystnærhedszonen

Den moderniserede planlov åbnede op for nye muligheder i kystnærhedszonen. Kystnærhedszonen bevares, men kommunerne har nu mulighed for at udpege udviklingsområder uden for områder med særlige landskabs-, natur- eller miljøinteresser, hvor der her åbnes op for byudvikling og nye anlæg. For at give bedre vilkår for turismeerhvervet er der skabt mulighed for at udlægge og omplacere kystnære sommerhusområder. Derudover får kommunerne også mulighed for at overføre sommerhusområder til byzone. Der vil efterfølgende blive udstedt landsplandirektiver for hvert af de tre initiativer.

Tre ansøgningsportaler

Her på Erhvervsstyrelsens hjemmeside kan kommunerne frem til den 15. oktober 2017 ansøge via tre ansøgningsportaler. For at kunne ansøge skal en række faktuelle oplysninger oplyses.

Ansøgningsportal vedrørende omplacering og udlæg af nye sommerhusområder.

Ansøgningsportal vedrørende udpegning af udviklingsområder.

Ansøgningsportal vedrørende overførsel af sommerhusområde til byzone.