Publikation20.12.2010

Afstandskrav mellem vindmøller og veje og jernbaner

Rapport med anbefalinger til kommunernes placering af nye vindmøller.

En arbejdsgruppe med deltagere fra Miljøministeriet, Energiministeriet og Transportministeriet har belyst mulighederne og er fremkommet med en række anbefalinger i en særlig rapport, som efterfølgende er blevet officielt gældende bl.a. for kommunernes planlægning for vindmøller.