Driftsmeddelelse09.10.2018 - 14:21

Ændring af byggefeltstype samt upload af byggefelter i Plandata.dk

Plandata.dk er jf. driftsmeddelelse d. 26.09.18 opdateret med en række nye funktionaliteter, herunder er der implementeret fire nye byggefeltstyper. I forbindelse med dette beskrives her mulighederne for ændring af byggefeltstype samt mulighederne for upload af byggefelter.

Byggefeltstypen for alle byggefelter indberettet inden 01.10.18, er som standard sat til type 3, ”vejledende byggefelt”. Denne beslutning er truffet, fordi byggefeltstype 3 agerer på samme måde i nedbrydningen, som byggefelter hidtil har gjort.

Kommunerne er ikke pålagt at ændre byggefeltstypen bagudrettet. Såfremt kommunen ønsker det, eller hvis kommunen modtager en henvendelse herom, kan byggefeltstypen for et byggefelt på nuværende tidspunkt ændres ved først at aflyse byggefeltet for herefter at tilføje det med den ønskede byggefeltstype.

Knappen ’aflys byggefelt’ findes på overblikssiden under byggefelter og kommer frem, når der trykkes på pilen til at rulle oplysninger om byggefeltet ned. Der bliver ikke sendt oplysninger ud, når et byggefelt aflyses.

Bemærk, at der arbejdes henimod at oprette mulighed for at ændre et byggefelts type igennem ”fejlret”-funktionen – dvs. uden at skulle aflyse.

Upload af byggefelter

Indtil videre er det ikke muligt at uploade byggefelter, og de skal derfor indberettes manuelt. Når upload af byggefelter er implementeret i Plandata.dk, vil der følge en vejledning til upload/download samt en driftsmeddelelse.

Dette gøres under ’redigér’ og ’fejlret’, som findes i bunden af overblikssiden for lokalplanen.